Сургалт | Exodus сургалтын төв

ХЯТАД ХЭЛ | Гүнзгий шатны анги

Үнэ : 219000

Сургалтын талаар

Нэг модулийн үргэлжлэх хугацаа: 4 долоо хоног
Нийт хичээллэх цаг: 48 цаг
7 хоногт хичээллэх өдрийн тоо: 5 өдөр
Нэг хичээл үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг 30 минут
Анги дүүргэлт:
Цагийн сонголт: 08:30, 13:30, 18:30
Сургалтын төлбөр: 219000₮