Гадаадад суралцах | Exodus сургалтын төв

Англи хэлэнд өргөн хэрэглэгддэг 50 хэлц үгс.

Монгол хэлтэй адил Англи хэлэнд ч бас хэлц үг гэж байдаг. Хоёр үг нийлээд анхны утгаасаа өөр утга илэрхийлдэг нийлмэл үг нь хэлц үг юм. Өдөр тутмын харилцан ярианд түгээмэл хэрэглэгддэг 50 нийлмэл үгийг жишээтэй хамт хүргэж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share: