Сургалт

250000 6 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | LEVEL - 1 Суурьгүй анхан шатны анги

 • Нийт хоног:6 долоо хоног
 • Долоо хоногт:4 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00, 13:30, 16:00, 18:30
Дэлгэрэнгүй
250000 6 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | LEVEL - 2 Суурьтай анхан шатны анги

 • Нийт хоног:6 долоо хоног
 • Долоо хоногт:4 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00, 13:30, 16:00, 18:30
Дэлгэрэнгүй
250000 6 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | LEVEL - 3 Дундын өмнөх шат

 • Нийт хоног:6 долоо хоног
 • Долоо хоногт:4 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00, 13:30, 16:00, 18:30
Дэлгэрэнгүй
250000 6 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | LEVEL - 4 Дунд шатны анги

 • Нийт хоног:6 долоо хоног
 • Долоо хоногт:4 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00, 13:30, 16:00, 18:30
Дэлгэрэнгүй
460000 8 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | LEVEL - 5 Ахисан дунд шат

 • Нийт хоног:8 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00, 13:30, 16:00, 18:30
Дэлгэрэнгүй
460000 8 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | LEVEL 6 Гүнзгий шат

 • Нийт хоног:8 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00, 13:30, 16:00, 18:30
Дэлгэрэнгүй
425000 8 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | TOEFL Анги

 • Нийт хоног:8 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
 • Цаг сонголт:10:00; 13:30; 16:00; 18:30;
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

Хятад хэл - Анхан шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-6 хүн
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

Хятад хэл - Дундын өмнөх шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-6 хүн
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

ХЯТАД ХЭЛ | Дунд шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-6 хүн
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

ХЯТАД ХЭЛ | Гүнзгий шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй