Сургалт

219000 4 долоо хоног

Хятад хэл - Анхан шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-6 хүн
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

Хятад хэл - Дундын өмнөх шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-6 хүн
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

ХЯТАД ХЭЛ | Дунд шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:4-6 хүн
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй
219000 4 долоо хоног

ХЯТАД ХЭЛ | Гүнзгий шатны анги

 • Нийт хоног:4 долоо хоног
 • Долоо хоногт:5 өдөр
 • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
 • Анги дүүргэлт:
 • Цаг сонголт:08:30, 13:30, 18:30
Дэлгэрэнгүй