Сургалт

425000 8 долоо хоног

АНГЛИ ХЭЛ | TOEFL Анги

  • Нийт хоног:8 долоо хоног
  • Долоо хоногт:5 өдөр
  • Нэг хичээл:2 цаг 30 минут
  • Анги дүүргэлт:4-8 хүн
  • Цаг сонголт:10:00; 13:30; 16:00; 18:30;
Дэлгэрэнгүй